Хууль эрх зүй

Бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэн явуулахтай холбоотойгоор :
  • Татварын хуультай холбоотой асуудлаар зөвлөгөө өгөх 
  • Санхүү, НББ, татвараас үүдэн гарч болох эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх
  • Татварын хууль, хуультай холбогдон гарах өөрчлөлт
  • Татварын хуулийг хэрэгжүүлэх
  • Сургалт зохион байгуулах
  • Шүүхэд маргаан хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд үйлчлүүлэгчийг төлөөлөн оролцох үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг.

Etiam et purus ac nisl cursus elementum molestie sed sapien. Vivamus ac interdum turpis. Maecenas lacinia ligula at aliquet lobortis. Aenean at risus a sem luctus luctus nec id purus. Nulla dignissim nibh non felis consequat, eu consequat orci ultricies.