Та сургалтын төлбөрийн чөлөөлөлт эдлэж байгаа бол дараах материалыг бүрдүүлнэ

1. Чөлөөлөлт эдлэхийг хүссэн иргэний хүсэлт, буцаан олголт шилжүүлэх иргэний нэр дээрх данс, банкны нэрийг нэгдсэн загвараар /өргөдөлд орлогын эх үүсвэрээ бүрдүүлсэн талаар дэлгэрэнгүй бичнэ/

2. Иргэний үнэмлэхийг хуулбарын хамт авчрах, ТУБ эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ дарж баталгаажуулах

3. Харъяа татварын албанаас цахим татварын системд Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан шивэх нууц үг авах

4. Хүүхдийн төрсний гэрчилгээ эсхүл үрчилсэн гэрчилгээг хуулбарын хамт авчирч эх хувьтай тулгаж баталгаажуулах

5. Тодорхойлолтод оюутны овог нэр, сурч буй сургууль, мэргэжлийн чиглэлийг тусгасан тухайн сургуулийн албан бичиг байх /Гадаадын их, дээд сургуульд сурч буй оюутны сургуулийн тодорхойлолт, сургалтын төлбөр төлсөн баримтыг орчуулгын товчоогоор орчуулуулсан байх/

6. Эцэг, эхээс хүүхдийнхээ сургалтын төлбөр төлсөн тухай хүчин төгөлдөр эх баримтууд байна. Хэрэв онлайнаар төлсөн бол баримтыг тухайн сургуулийн санхүүгийн албаар баталгаажуулсан байна.

7. Оршин суугаа татварын албанаас авсан татвар төлөгч иргэний орлого татварын бүртгэлийн дэвтэрт орлого, татвараа бүртгэж, тэмдэглэл хийж баталгаажуулсан байх

8. Тодорхойлолтод овог нэр, албан тушаал, цалингийн дүн, суутгуулсан албан татвар мэдээллийг агуулсан байх

9. Нийгмийн даатгалын дэвтрийг хуулбарын хамт авчрах, ТУБ эх хувьтай нь тулгаж, хуулбар дээр тэмдгээ дарж баталгаажуулах

10. Орлогын эх үүсвэрээс шалтгаалан холбогдох нотлох баримтуудаа авчрах

11. Харъяа татварын албанаас цахим татварын системд Хувь хүний орлогын албан татварын тайлан шивэх нууц үг авах

Бусад мэдээлэл

Татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ Баянхонгор аймагт нэвтэрлээ

Иргэд олон нийтэд татварын зөвлөх үйлчилгээ хүргэдэг "Төөгийтакс" ТМЗ ХХК-ийн салбар  Баянхонгор аймагт албан ёсны нээлтээ хийлээ. Тус

“Төөгий такс” татварын мэргэшсэн зөвлөхийн үйлчилгээ нээлтээ хийлээ

“Үндэсний шилдэг боловсон хүчнээс, дэлхийн түвшинд өрсөлдөх чадвар бүхий зөвлөхүүдийг нэгтгэн”  - ҮЙЛЧИЛГЭЭ - хүсэгч хэн бүхэнд “Татварын

ОРОН НУТАГТ

Төөгийтакс ТМЗ ХХК-ий Баянхонгор аймаг дахь салбар орон нутагтаа татварын мэргэшсэн зөвлөхийн эрх олгох сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд